Welke databronnen gebruikt Smart Twin voor mijn digitale woning?

Ontstaan 3D-woning

Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt. Om te beginnen wordt middels LIDAR-techniek de vorm van het gebouw vastgesteld. Hiervoor worden laserpulsen uitgezonden die de afstand tot de woning bepalen. Al deze verschillende laserpulsen worden vervolgens door middel van reflectie weer opgenomen. Hieruit ontstaat een LIDAR-puntenwolk. Aan de hand van deze nog vrij abstracte wolk kan Smart Twin al een nauwkeurige oppervlakteberekening maken. Op basis van luchtfoto’s wordt bepaald hoe het huis er van bovenaf uitziet. Aan de hand van obliekfoto’s worden ook de zijgevels in kaart gebracht. Op basis van openbare kadasterdata wordt het perceel van je woning vastgesteld.