Wat is de 'hoofdvorm' van mijn woning?

Wat bedoelt Smart Twin precies met 'hoofdvorm'?

Onder de hoofdvorm van een woning verstaan we eigenlijk de basisvorm, waaruit blijkt hoe een woning grofweg is opgebouwd. De hoofdvorm bestaat uit o.a. de vorm van het dak, afmetingen in breedte, diepte en hoogte, dakhellingen, oriëntatie (de ligging) en de aanwezigheid van aan- of uitbouwen. Andere elementen zoals schoorstenen, luifels, balkons en kleine erkers horen niet bij de hoofdvorm.