Hoe wordt mijn digitale woning veilig gehouden?

Veiligheid en privacy

Alle gegevens over je woning worden veilig opgeslagen in een afgeschermde cloud-omgeving. De woning- en bewonersinformatie wordt uitsluitend gedeeld als je daar zelf toestemming voor geeft. Hieronder vallen alle gegevens, berekeningen, duurzaamheidsadviezen en rapporten, maar ook alle extra’s die je krijgt wanneer je zelf informatie hebt toegevoegd.