Updates en verbeteringen

Wat is er toegevoegd en verbeterd aan Smart Twin?

Softwareversie 14.2

Toevoegingen: 

 • Vanaf nu is het mogelijk om in ‘mijn woning verbeteren’ te kiezen voor een douche met warmteterugwinning (WTW). De kosten en opbrengsten van deze optie worden ook doorberekend in het scorebord.
 • Het is nu mogelijk om het isoleren van de bodem van de kruipruimte te onderzoeken als verbetermaatregel.
 • Bij ‘mijn woning verbeteren’ is het vanaf nu mogelijk om niet alleen het glas in een kozijn te vervangen, maar ook het kozijn zelf.

Verbeteringen:

 • De snelheid en de stabiliteit van Smart Twin zijn verbeterd ten opzichte van vorige versies.
 • Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd bij het maken van berekeningen en het gebruiksgemak is op verschillen plekken verbeterd.
 • Een aantal technische onvolkomenheden is opgelost, bijvoorbeeld bij het plaatsen of aanpassen van dakkapellen, kozijnen en trappen.
 • Een fout die bestond bij het plaatsen van een kokend waterkraan is opgelost.
 • De prijzen van de verbetermaatregelen worden periodiek geüpdatet volgens de ontwikkelingen in de markt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Software versie 13.2

Toevoegingen:

 • Vanaf nu is het mogelijk om in ‘Mijn huidige woning’ aan te geven dat een woning gekoeld kan worden via een warmtepomp (bodem, buitenlucht of hybride).
 • Er zijn nieuwe opties toegevoegd bij het onderdeel mechanische ventilatie.
 • Het is nu mogelijk om een kokend waterkraan (Quooker e.d.) toe te voegen in ‘Mijn huidige woning’.
 • Er zijn diverse nieuwe verbetermogelijkheden toegevoegd.

 

Verbeteringen:

 • Het berekenen van het aantal zonnepanelen dat op een dakdeel geplaatst kan worden is nauwkeuriger.
 • Het kunnen aanpassen van daken en de weergave van plattegronden en loggia’s is verbeterd.
 • De module om kozijnen te selecteren en aan te passen is verbeterd. O.a. kan vanaf nu het materiaal van kozijnen worden aangepast.
 • Het tonen van de afmetingen van de woning en de afzonderlijke ruimtes is verbeterd.
 • De kostenberekeningen voor afzonderlijke verbetermogelijkheden en verbeterpakketten zijn verder verfijnd en geüpdatet.
 • Door een aanpassing in de software worden de woningmodellen vanaf nu beter weergegeven (o.a. dakkappellen, wanden en deuren).